Wykonujemy następujące usługi:

Prace konserwatorskie przy elewacjach:

 • konserwacja elewacji ceglanych,
 • uzupełnianie i naprawy tynków,
 • konserwacja detali architektonicznych,
 • konserwacja i rekonstrukcja detali sztukatorskich,
 • konserwacja i rekonstrukcja architektury drewnianej,
 • rewitalizacja obiektów poprzemysłowych,
 • rewitalizacja obiektów architektury militarnej.
Prace konserwatorskie we wnętrzach:
 • prace konserwatorskie zabytków ruchomych wykonanych z drewna, kamienia, metalu,
 • konserwacja i rekonstrukcja sztukaterii,
 • konserwacja elementów metaloplastyki.
Roboty budowlane w obiektach zabytkowych:
 • roboty ogólnobudowlane,
 • prace dekarskie,
 • prace konstrukcyjne.
Prace projektowe:
 • programy prac konserwatorskich,
 • kspertyzy konserwatorskie,
 • inwentaryzacje architektoniczne.
Rewitalizacja terenów zieleni:
 • prace porządkowe: cięcie drzew i krzewów, pielęgnacja trawników,
 • projektowanie, wykonawstwo i realizacja ogrodów,
 • inwentaryzacja zieleni istniejącej, w tym zieleni na obszarach zabytkowych,
 • projekty i wykonawstwo rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych z uzgodnieniami z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Prace archeologiczne:
 • pełna i zachowawcza konserwacja obiektów archeologicznych wykonanych z metalu, drewna, tkanin i skóry,
 • scalanie i rekonstrukcja naczyń ceramicznych,
 • nadzory i prace archeologiczne.
Inne prace:
 • konserwacja papieru: dokumenty, zdjęcia.