Od Kierownictwa

Prowadząc firmę kierujemy się zasadą fair play, zarówno w stosunku do naszych klientów, społeczności lokalnej, jak i środowiska naturalnego.

Doceniając różnorodność i potrzeby obszarów naszego działania i dbając o nie, postępujemy zgodnie z poniższymi zasadami odpowiedzialnego biznesu:

biznes

  • etyka, partnerstwo, uczciwość, szacunek w relacjach
  • wzajemna wymiana cennych doświadczeń
  • promocja idei odpowiedzialnego biznesu

społeczeństwo

  • promocja ochrony zabytków i miejsc ciekawych, z historią
  • popularyzacja zdrowego trybu życia przede wszystkim w formie pieszych i rowerowych wypraw połączonych ze zwiedzaniem miejsc zapomnianych

środowisko

  • promocja i popularyzacja proekologicznych zachowań dążących do redukcji zużycia papieru, wody, energii elektrycznej podczas codziennego funkcjonowania i pracy
  • wsparcie i wykorzystanie rozwiązań służących powtórnemu wykorzystaniu i użytkowaniu zasobów
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu szeroko rozumiane upiększanie otoczenia
  • wsparcie z firm, organizacji i instytucji w inicjatywach mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa w stosunku do środowiska naturalnego